English

Tags: Xếp hạng trường Đại học Top đầu Việt Nam

Lần đầu tiên Công bố Xếp hạng trường Đại học Top đầu Việt Nam

Lần đầu tiên Công bố Xếp hạng trường Đại học Top đầu Việt Nam

06/09/2017

Một số trường ĐH mới thành lập chưa lâu, ít được biết đến hơn nhưng lại có vị trí cao trong bảng xếp hạng. Đó là Trường ĐH Tôn Đức Thắng đứng thứ 2, Trường ĐH Duy Tân đứng thứ 9...