English

Tags: Vật liệu sợi chống đạn

Seminar về Vật liệu sợi chống đạn của Khoa Xây dựng tại Đại học Duy Tân

30/12/2015

Sáng ngày 30/12/2015, tại P. 702 - K7/25 Quang Trung, Đại học Duy Tân đã tổ chức Seminar “Phương pháp tiên tiến xác định ứng xử động học của vật liệu sợi dưới tác dụng của ...