English

Tags: VNISA

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác với Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác với Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam

23/07/2022

Chiều ngày 21/7/2022, Đại học Duy Tân và Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về mảng hợp tác đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực An toàn Thông tin tại cơ sở số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự có ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch VNISA, TS. Nguyễn Hữu Phú