English

Tags: VFOSSA

Tiến đến xây dựng Cộng đồng nguồn mở tại Đại học Duy Tân

Tiến đến xây dựng Cộng đồng nguồn mở tại Đại học Duy Tân

01/12/2012

Chiều ngày 29/11/2012, đoàn công tác của Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (Vietnam Free & Open Source Software Association - viết tắt là VFOSSA) thuộc Hội tin học Việt Nam...