English

Tags: Vua Duy Tân

Tiến sĩ Christina và buổi nói chuyện về Vua Duy Tân

Tiến sĩ Christina và buổi nói chuyện về Vua Duy Tân

11/04/2013

Nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn Công tác Đại học CAL POLY (Mỹ) đến Trường Đại học Duy Tân, sáng ngày 10/4/2013, Tiến sĩ Christina - Giảng viên Sử học Đại học CAL POLY đã có buổi giới thiệu...