English

Tags: Tây Giang

Hành trình kết nối yêu thương với Tây Giang

Hành trình kết nối yêu thương với Tây Giang

31/05/2011

Hưởng ứng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái trong sinh viên, trong hai ngày 28-29/05 vừa qua, Câu Lạc Bộ Sinh viên Tình nguyện (CLB SVTN)...

Tết Yêu thương với Học sinh huyện Tây Giang - tỉnh Quảng Nam

Tết Yêu thương với Học sinh huyện Tây Giang - tỉnh Quảng Nam

28/01/2015

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam “Về việc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa,...

Mùa đông Ấm áp với xã A Tiêng

Mùa đông Ấm áp với xã A Tiêng

04/02/2015

Những chiếc chăn ấm áp, những viên thuốc bổ dưỡng cùng những món quà nho nhỏ trong chương trình thiện nguyện “Ấm áp mùa đông” của thầy trò Khoa Dược và Khoa ...