English

Tags: Tác nghiệp

Đại học Duy Tân Tổ chức Hội thảo “Hạn chế Tổn thương Tinh thần trong Tác nghiệp Báo chí”

05/03/2018

Ngày 4/3/2018, tại Đại học Duy Tân đã diễn ra buổi Hội thảo chuyên đề “Hạn chế tổn thương tinh thần trong tác nghiệp báo chí” với sự tham gia của TS. Cait McMahon OAM-Giám đốc Trung tâm Dart Center - Asia Pacific thuộc Đại học Columbia (Mỹ), Nhà báo - Nhà văn Phạm Lan Phương(Bút danh Khải Đơn) cùng đông đảo phóng viên...