English

Tags: Tài chính Chứng khoán

Hội thảo Tư vấn Hướng nghiệp và Phát động Cuộc thi Nhà Đầu tư Tài ba

12/12/2014

Sáng ngày 11/12/2014, Câu Lạc bộ Tài chính, Đại học Duy Tân đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng (Maybank Kim Eng) tổ chức Hội thảo “Tư vấn hướng nghiệp...