English

Tags: Tập đoàn Marriott International

Cơ hội Làm việc tại Tập đoàn Marriott International cho Sinh viên ngành Du lịch

Cơ hội Làm việc tại Tập đoàn Marriott International cho Sinh viên ngành Du lịch

29/11/2017

Sáng 7/12/2017, Đại diện của tập đoàn Marriott international - Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới đã có buổi gặp gỡ và giới thiệu về chương trình thực tập quản lý Tập đoàn...