English

Tags: Tần Hoài Dạ Vũ

Đêm Thơ - Nhạc “Những cuộc chia tay và trở lại”

02/04/2014

Nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày thành lập (2007-2014), Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Duy Tân đã tổ chức Đêm Thơ - Nhạc Tần Hoài Dạ Vũ với chủ đề “Những cuộc chia tay và trở lại”...

Sinh viên Duy Tân giao lưu với Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ

31/08/2016

Chiều 30/8/2016, Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ đã giao lưu với sinh viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Duy Tân. Gắn tên tuổi với những trang thơ đẹp về tình yêu...

Đón đọc Tập thơ mới của Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ

03/10/2016

Vào đầu tháng 10/2016, nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ sẽ xuất bản tập thơ mới mang tên “Thơ Tần Hoài Dạ Vũ”. Tập thơ bao gồm 150 bài thơ tâm đắc nhất trong suốt quá trình sáng tác của ông...