English

Tags: Trường Cao học Thuế

Ký kết biên bản ghi nhớ với Trường Cao học Thuế, Đại học Seoul (Hàn Quốc)

Ký kết biên bản ghi nhớ với Trường Cao học Thuế, Đại học Seoul (Hàn Quốc)

07/05/2024

Sáng ngày 3/5/2014, Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đào tạo Quốc tế của Đại học Duy Tân và Trường Cao học Thuế, Đại học Seoul (Hàn Quốc) đã diễn ra tại số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự có GS.TS. Lim Sang Taek - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân, Hiệu trưởng Trường Đào tạo Quốc tế; TS. Young Han Lee