English

Tags: Trung tâm Microsoft

Cuộc thi Game P2A ở Duy Tân

13/05/2015

Chiều ngày 13/5/2015, tại sân trường Đại học Duy Tân, cơ sở 182 Nguyễn Văn Linh đã diễn ra Cuộc thi P2A Game do Trung tâm Sáng tạo Microsoft - Đại học Duy Tân tổ chức...

Trung tâm Microsoft tại Đại học Duy Tân và Chặng đường 1 năm Phát triển

10/06/2015

Với nhiệm vụ triển khai phát triển những ứng dụng phần mềm cho Microsoft Việt Nam đồng thời là vườn ươm những ý tưởng công nghệ của sinh viên, Trung tâm Microsoft ...