English

Tags: Trao Kỷ niệm chương

Trao Kỷ niệm chương cho Anh hùng Lao động, Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ

Trao Kỷ niệm chương cho Anh hùng Lao động, Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ

22/08/2023

Sáng ngày 21/8/2023, Đại học Duy Tân tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Duy Tân đồng thời phát động Phong trào Thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Duy