English

Tags: Trao đổi giảng viên

Đại học Duy Tân Kí kết Hợp tác với Đại học Hamlmstad, Thụy Điển

21/03/2018

Sáng ngày 21/3/2018, Đại học Duy Tân đã trực tiếp làm việc và thực hiện ký kết hợp tác với Đại học Halmstad, Thụy Điển. Biên bản ghi nhớ của sự hợp tác gồm 3 nội dung: Trao đổi sinh viên; Trao đổi giảng viên và Chuyển giao công nghệ hiện đại giữa hai trường. Lễ kí kết với sự có mặt của TS. Ulf Ivarsson