English

Tags: Toàn cầu hoá

Toạ đàm Kinh tế Việt Nam Thời kỳ Hội nhập

Toạ đàm Kinh tế Việt Nam Thời kỳ Hội nhập

25/03/2016

Sáng ngày 22/3/2016, tại Phòng 702 - Đại học Duy Tân cơ sở K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng đã diễn ra buổi tọa đàm “Kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập” do PGS. TS. Trần Đình Thiên...