English

Tags: Top 500 theo Times Higher Education 2023

Xếp hạng Times Higher Education (THE) 2023 của các đại học Việt Nam

26/10/2022

Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học (ĐH) tốt nhất thế giới năm 2023. Năm nay, có 6 đại học của Việt Nam nằm trong bảng xếp hạng uy tín bậc nhất thế giới này, tăng thêm 1 trường so với năm 2022. Năm 2023, có 1.799 cơ sở giáo dục trên thế giới được THE xếp hạng, tăng 136 cơ sở so với năm 2021 là 1.662. Từ 3 trường đại học được THE xếp hạng năm 2021, Việt Nam đã tăng gấp đôi...