English

Tags: Tiến sĩ Khóa II

Lễ Khai giảng Đào tạo Tiến sĩ Khóa II và Thạc sĩ Khóa XI

01/12/2014

Chiều ngày 29/11/2014, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Khai giảng đào tạo Tiến sĩ Khóa II và Thạc sĩ Khóa XI tại Phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Buổi lễ có sự tham dự của...