English

Tags: Thứ trưởng Bộ Y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc tại Đại học Duy Tân

25/04/2014

Chiều 24/4/2014, GS. TS Lê Quang Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Bộ Y tế đã đến thăm và làm việc tại Đại học Duy Tân. Buổi làm việc có sự tham gia của các cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo...