English

Tags: Thạc sĩ ngành Điều dưỡng

Khai giảng Chương trình Đào tạo Thạc sĩ ngành Điều dưỡng

Khai giảng Chương trình Đào tạo Thạc sĩ ngành Điều dưỡng

11/12/2017

Tháng 6/2017, Khoa đã ký kết hợp tác đào tạo và phát triển nhân lực với Tập đoàn Phúc lợi Xã hội SEIREI và Hội đồng Quốc gia Người cao tuổi Khiếm thị Nhật Bản, tạo cơ hội cho sinh viên Điều dưỡng...

Đại học Duy Tân Đào tạo Thạc sĩ Điều dưỡng Quốc tế

Đại học Duy Tân Đào tạo Thạc sĩ Điều dưỡng Quốc tế

09/12/2017

Ngày 9-12, Trường ĐH Duy Tân phối hợp với ĐH Fooyin (Đài Loan - Trung Quốc) khai giảng chương trình đào tạo thạc sĩ Điều dưỡng tại Duy Tân. Đây là chương trình đào tạo thạc sĩ điều dưỡng...