English

Tags: Thạc sĩ Khóa 6

Lễ Phát bằng Tốt nghiệp Thạc sĩ Khóa 6

12/11/2014

Chiều ngày 8/11/2014, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Phát bằng Tốt nghiệp Thạc sĩ Khóa 6 (2012-2014) tại Phòng 1101 - 182 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng. Tham dự buổi lễ có...