English

Tags: Thiết kế IC

Hội thảo về Xu hướng và Tương lai của ngành Thiết kế IC

Hội thảo về Xu hướng và Tương lai của ngành Thiết kế IC

26/05/2023

Sáng ngày 25/5/2023, Trường Công nghệ thuộc Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội thảo về Xu hướng và Tương lai của ngành Thiết kế IC. Hội thảo với sự tham gia của diễn giả là anh Hoàng Đình Phước hiện đang là Senior Manager của Skyworks Solutions. Anh đã trình bày chủ đề "Hành trình đến một sự nghiệp thành công...