English

Tags: Thiết bị Kết cấu Kháng chấn cho Cầu và Nhà

Hội thảo Một số Thiết bị Kết cấu Kháng chấn cho Cầu và Nhà

Hội thảo Một số Thiết bị Kết cấu Kháng chấn cho Cầu và Nhà

17/06/2017

Sáng ngày 17/6/2017, Khoa Xây dựng Đại học Duy Tân và Công ty TNHH Kawakin Core - Tech (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo “Một số thiết kế kết cấu kháng chấn cho cầu và nhà” tại số 3...