English

Tags: Thiết bị Hiện đại

Sinh viên Công nghệ Sinh học Tiếp cận với nhiều Thiết bị Hiện đại Nâng cao Kỹ năng Thực hành

Sinh viên Công nghệ Sinh học Tiếp cận với nhiều Thiết bị Hiện đại Nâng cao Kỹ năng Thực hành

20/11/2023

Vào sáng ngày 17/11/2023, đông đảo sinh viên ngành Công nghệ Sinh học cùng cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Công nghệ Sinh học Dược, Đại học Duy Tân đã được tiếp cận tìm hiểu 2 thiết bị máy mọc hiện đại gồm: Máy điện di đứng DNA, mã hiệu VE100 và Máy định lượng DNA, mã hiệu SPOTCHECK SC48. Đây là