English

Tags: Tham quan Trải nghiệm Thực tế tại DTU

Học sinh trường THPT Đông Hà và THPT Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị Tham quan Trải nghiệm Thực tế tại DTU

18/04/2021

Ngày 17/4/2021, Đại học Duy Tân phối hợp với các trường THPT Đông Hà, THPT Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) tổ chức chương trình tham quan và trải nghiệm thực tế tại Đại học Duy Tân dành cho các em học sinh khối 12. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động giúp các em học sinh lớp 12 tìm hiểu về môi trường học đại học và hình dung...