English

Tags: TS Nguyễn Thị Minh Phương

Đà Nẵng: Nhận chìm vật chất, lo ảnh hưởng đến sinh thái biển

12/04/2021

Các chuyên gia, nhà khoa học về môi trường và sinh thái biển đều bày tỏ lo ngại việc nhận chìm 200.000 m3 vật chất xuống biển Đà Nẵng sẽ gây hại cho hệ sinh thái biển. Đối với việc UBND TP Đà Nẵng đồng ý về mặt nguyên tắc cho Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) nghiên cứu, khảo sát và triển khai các thủ tục nhận chìm 200.000 m3 vật chất...