English

Tags: TS. Anand Nayyar

Giảng viên ĐH Duy Tân lọt Top 1% các Nhà bình duyệt Toàn cầu về Computer Science

30/09/2019

Xác định Công nghệ Thông tin là ngành học mũi nhọn của trường, phù hợp với xu hướng phát triển các ngành nghề trọng điểm của đất nước, Đại học (ĐH) Duy Tân không ngừng thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao từ nhiều nơi về giảng dạy tại trường...