English

Tags: THPH Ngũ Hành Sơn

DTU Khai giảng Khóa đào tạo Tin học cho Giáo viên Trường THPT Ngũ Hành Sơn

DTU Khai giảng Khóa đào tạo Tin học cho Giáo viên Trường THPT Ngũ Hành Sơn

11/04/2016

Sáng ngày 10/4/2016, Trung tâm Tin học Đại học Duy Tân đã tổ chức Khai giảng khóa đào tạo Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin cho đội ngũ cán bộ, giáo viên...