English

Tags: Sơ kết Học kì I

Đại học Duy Tân: Sơ kết Học kì I năm học 2011 - 2012

19/01/2012

Sáng 18/01/2011 tại cơ sở K7/25 Quang Trung, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Sơ kết học kì I năm học 2011-2012. Ông Đặng Vân, Ủy viên thường vụ Liên Đoàn Lao Động TP. Đà Nẵng...