English

Tags: ShanghaiRanking

Lĩnh vực Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Điện - Điện tử của ĐH Duy Tân tăng hạng trên ShanghaiRanking

30/06/2022

Tổ chức Xếp hạng ĐH ShanghaiRanking Consultancy (Trung Quốc) vừa xếp hạng 500 đại học tốt nhất thế giới ở lĩnh vực “Bảng Xếp hạng Toàn cầu về các Ngành học” - Global Ranking of Academic Subjects 2022, GRAS. Theo đó, các lĩnh vực gồm: Khoa học Máy tính - Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật Điện - Điện tử của Đại học Duy Tân năm 2022 đều tăng hạng, bên cạnh nhiều lĩnh vực khác của ĐH Duy Tân đã được xếp hạng...