English

Tags: SFD

Ngày hội Phần mềm Tự do Nguồn mở

Ngày hội Phần mềm Tự do Nguồn mở

18/09/2023

Sáng ngày 16/9/2023, Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) đã phối hợp với Trường Đại học PHENIKAA, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. Hồ Chí Minh và Đại học Duy Tân tổ chức sự kiện Ngày hội Phần mềm Tự do Nguồn mở 2023 tại Việt Nam (SFD 2023) tại ba đầu cầu:...