English

Tags: S World Rankings by Subjects

Đại học đầu tiên của Việt Nam lọt top 51-100 thế giới lĩnh vực du lịch

Đại học đầu tiên của Việt Nam lọt top 51-100 thế giới lĩnh vực du lịch

24/04/2023

Tổ chức Xếp hạng Đại học QS World Rankings by Subjects ngày 22/3 đã công bố bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới năm 2023 theo Lĩnh vực. Ở lĩnh vực Quản trị Dịch vụ Du lịch & Giải trí thuộc nhóm lĩnh vực Khoa học Xã hội & Quản trị, lần đầu tiên có mặt một trường đại học của Việt Nam.