English

Tags: Private University Ranking: ASEAN

Duy Tân vào Top 10 các trường đại học tư thục Đông Nam Á năm 2022

Duy Tân vào Top 10 các trường đại học tư thục Đông Nam Á năm 2022

28/02/2022

Năm 2022, AppliedHE đã thực hiện kỳ đánh giá cho Private University Ranking: ASEAN (bảng xếp hạng Đại học Tư thục: ASEAN). Top 10 của bảng xếp hạng là các trường đại học tư thục của Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, Việt Nam có 1 trường đại học tư thục lọt vào danh sách này là Đại học (ĐH) Duy Tân ở thành phố biển Đà Nẵng...