English

Tags: Phạm Thị Lệ Trình

Duy Tân - Xúc cảm ngày ra trường

12/06/2012

Một mùa hè nữa lại về trên quê hương Đà Nẵng. Với sinh viên chúng em, đây là những ngày tháng cuối cùng của chuỗi tháng năm học tập, phấn đấu và rèn luyện không mệt mỏi trên ghế nhà trường...