English

Tags: PTTH Trần Quý Cáp

Đoàn học sinh tỉnh Quảng Nam tham quan Đại học Duy Tân

23/11/2012

Sáng 22/11/2012, đoàn học sinh trường PTTH Trần Quý Cáp, trường PTTH chuyên Bắc Quảng Nam do thầy Huỳnh Anh Tuấn-Phó Hiệu trưởng trường PTTH Trần Quý Cáp dẫn đầu đã có chuyến thăm...