English

Tags: Nhà vệ sinh Thanh niên

Tuổi trẻ Duy Tân chung tay Xây dựng Công trình Nhà vệ sinh Thanh niên

Tuổi trẻ Duy Tân chung tay Xây dựng Công trình Nhà vệ sinh Thanh niên

09/12/2014

Tích cực hưởng ứng phong trào “Xây dựng 150 nhà vệ sinh tại các hộ dân nghèo trên địa bàn Tp. Đà Nẵng” do Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng phát động, sáng ngày 6/12/2014,...