English

Tags: Ngân hàng Bản Việt

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác với Ngân hàng Bản Việt

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác với Ngân hàng Bản Việt

23/11/2017

Nhằm đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả trong hợp tác doanh nghiệp, Đại học Duy Tân đã tổ chức Ký kết Hợp tác với Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank)...