English

Tags: Ngày hội Tuyển dụng

Ngày hội Tuyển dụng “Career Tour” của Ngân hàng Quân đội tại Đại học Duy Tân

27/01/2018

Sáng ngày 27/1/2018, Đại học Duy Tân phối hợp với Ngân hàng Quân đội (MBBank) Đà Nẵng đã tổ chức Ngày hội Tuyển dụng “Career Tour” tại số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Ngày hội thu hút...