English

Tags: Nguyễn Vĩnh Huy

2 nam sinh làm ứng dụng thử đồ không chạm, tránh 'hớ' khi mua online

2 nam sinh làm ứng dụng thử đồ không chạm, tránh 'hớ' khi mua online

14/08/2022

Cuộc thi “Hackathon 2022 - Hack The Future" dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin và trong khối ngành, lĩnh vực liên quan đến Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xã hội... vừa diễn ra tại TP Đà Nẵng (13 - 14/8). Một trong những dự án được để ý về mặt thực tiễn cũng như trình bày là dự án hệ thống thử đồ không chạm của hai sinh viên năm 3, Nguyễn Vĩnh Huy và Võ Thành Hậu đến từ trường Đại học Duy Tân...