English

Tags: Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Nữ sinh viên Tiêu biểu ngành Bác sĩ Đa khoa

22/10/2021

Khởi đầu với mong ước trong tương lai sẽ trở thành một bác sĩ khám chữa bệnh cứu người, Nguyễn Thị Ngọc Huyền đã quyết định theo học ngành Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Duy Tân. Suốt 4 năm học, Ngọc Huyền nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ thầy cô...