English

Tags: Nghiên cứu chống ung thư

Giới thiệu Nghiên cứu chống Ung thư từ Cây thuốc Quý của Việt Nam

07/01/2015

Sự gia tăng và trẻ hóa các bệnh nhân mắc ung thư trong thời gian gần đây đã có tác động không nhỏ đến đời sống tinh thần, vật chất của con người. Trên con đường tìm kiếm...