English

Tags: Ngày hội Sách, Đáp lời sông núi

Duy Tân tham gia Ngày hội Sách tại trường THPT Trần Phú

Duy Tân tham gia Ngày hội Sách tại trường THPT Trần Phú

04/05/2015

Sáng 23/4/2015, trường THPT Trần Phú, Tp. Đà Nẵng tổ chức Ngày hội sách và Lễ hội Ẩm thực nhân kỷ niệm “Ngày sách và bản quyền thế giới”. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh văn hóa đọc, khuyến khích...