English

Tags: Newton Prize

ĐH Queen’s Belfast và Duy Tân với Đề cử cho Giải thưởng danh giá “Newton 2017”

ĐH Queen’s Belfast và Duy Tân với Đề cử cho Giải thưởng danh giá “Newton 2017”

02/11/2017

Dự án nghiên cứu mang tên “Xây dựng nền tảng phát triển bền vững: ‘Xã hội kết nối’ cho thành phố của tương lai” được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Đại học (ĐH) Queen's Belfast...

ĐH Queen’s Belfast và Duy Tân với Đề cử Giải thưởng Danh giá “Newton 2017”

ĐH Queen’s Belfast và Duy Tân với Đề cử Giải thưởng Danh giá “Newton 2017”

09/11/2017

Dự án nghiên cứu mang tên “Xây dựng nền tảng phát triển bền vững: ‘Xã hội kết nối’ cho thành phố của tương lai” được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Đại học (ĐH) Queen's Belfast...

ĐH Duy Tân và Queen’s Belfast nhận Giải 'Newton Prize 2017', trị giá 200000 bảng Anh

ĐH Duy Tân và Queen’s Belfast nhận Giải 'Newton Prize 2017', trị giá 200000 bảng Anh

16/12/2017

Có 5 dự án đến từ Việt Nam đã lọt vào danh sách đề cử nhận giải Newton Prize 2017 nhưng chỉ có duy nhất có 1 dự án đến từ Việt Nam được nhận giải thưởng uy tín này. Và dự án Xây dựng nền tảng...

ĐH Duy Tân và Queen’s Belfast nhận Giải Newton Prize 2017 trị giá 200.000 bảng Anh

ĐH Duy Tân và Queen’s Belfast nhận Giải Newton Prize 2017 trị giá 200.000 bảng Anh

16/11/2017

Vinh dự đó thuộc về dự án Xây dựng nền tảng phát triển bền vững: “Xã hội kết nối” cho thành phố của tương lai được thực hiện bởi TS Dương Quang Trung (Đại học (ĐH) Queen's Belfast - Vương quốc Anh)...