English

Tags: Mỹ Hạnh, Trần Anh, nét đẹp sinh viên, cuộc thi, Duy Tân, ống kính

Mỹ Hạnh-Trần Anh: Đăng quang Cuộc thi Nét đẹp HS-SV qua Ống kính

Mỹ Hạnh-Trần Anh: Đăng quang Cuộc thi Nét đẹp HS-SV qua Ống kính

18/05/2011

Cuộc thi “Nét đẹp Học sinh-sinh viên qua ông kính” do Trung Tâm Truyền Thông Tiếp Thị, ĐH Duy Tân tổ chức đã chính thức khép lại vào đêm 15/05/2011 vừa qua. Vượt lên hàng trăm gương mặt...