English

Tags: Lễ xuất quân

Vận động viên DTU mang Tinh thần Thi đấu Hết mình tại Hội thao Tp. Đà Nẵng

Vận động viên DTU mang Tinh thần Thi đấu Hết mình tại Hội thao Tp. Đà Nẵng

04/05/2017

Sau một thời gian tập luyện và chuẩn bị chu đáo, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Xuất quân Đoàn Vận động viên tham dự Hội thao Cụm thi đấu số 3 - Tp. Đà Nẵng vào sáng ngày 4/5/2017...