English

Tags: Learning Express 2023

Learning Express 2023 với nhiều Giải pháp Hỗ trợ Sản xuất cho Làng nghề từ Sinh viên

Learning Express 2023 với nhiều Giải pháp Hỗ trợ Sản xuất cho Làng nghề từ Sinh viên

22/09/2023

Tham gia vào Learning Express 2023 đã chính thức được diễn ra từ ngày 11 - 22/9/2023 và gần 70 giảng viên cùng sinh viên 2 trường là Đại học Duy Tân và trường Singapore Poytechnic đã có những trải nghiệm vô cùng quý giá ở các làng nghề gồm: Làng lụa, Làng chiếu và Làng nước mắm. Từ đây, các bạn sinh