English

Tags: Kính thiên văn vô tuyến

Seminar “Kỹ thuật Chế tạo kính Thiên văn Vô tuyến”

Seminar “Kỹ thuật Chế tạo kính Thiên văn Vô tuyến”

17/10/2015

Sáng ngày 15/10/2015, Đại học Duy Tân đã tổ chức Seminar “Kỹ thuật chế tạo Kính thiên văn vô tuyến” tại Phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Seminar có sự tham dự của ...