English

Tags: Ký Túc xá DMC

Ký Túc xá Khang trang và Hiện đại dành cho Sinh viên Đại học Duy Tân

25/05/2013

"An cư mới lạc nghiệp" - câu nói đầy chiêm nghiệm của cha ông ta luôn "nóng hổi" ở mọi thời đại đã khẳng định sự ổn định với một chỗ ở tốt chính là khởi nguồn để phát triển sự nghiệp, tạo ra những...