English

Tags: Kế toán viên

Khai giảng lớp Kế Toán Viên Quốc Tế đầu tiên tại Duy Tân

24/01/2011

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kế toán có cơ hội tiếp cận với chuẩn kế toán quốc tế và hội nhập thị trường lao động toàn cầu, sáng ngày 22/01/2011, Đại học Duy Tân...