English

Tags: Kinh tế Luật

Giao lưu Sinh viên DTU - Kinh tế Luật: Sinh viên tập làm "quan tòa"

13/01/2016

Ngày 11/1/2016 tại Đại học Duy Tân - cơ sở 182 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng đã diễn ra buổi giao lưu văn hóa, học thuật về các kiến thức pháp lý giữa sinh viên Ngành Luật kinh tế ...