English

Tags: Khóa học Mùa hè

Khai mạc Khóa học Mùa hè năm 2016 tại Đại học Duy Tân

08/07/2016

Sáng 8/7/2016, Học viện Khoa học Xã hội phối hợp cùng Đại học Duy Tân tổ chức Khai mạc Khóa học Mùa hè năm 2016 tại Hội trường 713 - cơ sở 3, Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...